مرداد ۹, ۱۳۹۷
ابعاد کاغذ

اندازه های استاندارد کاغذ (گروه A)

سیستم سازمان استاندارد بین الملی (ISO) و سیستم استاندارد آمریکای شمالی، دو سیستم مدون و […]
مرداد ۹, ۱۳۹۷
بایگانی الکترونیک

لزوم اجرای بایگانی الکترونیکی در سازمان ها

نگهداری اسناد و پرونده ها به شیوه ی سنتی و مراجعه مکرر به اسناد و […]