گروه تفکر خلاق آزیریس

همگام با پیشرفت همه ‌جانبه‌ی بشر و در راستای سرعت ‌بخشی به تجمیع، دسته بندی، دسترسی و انتقال اطلاعات، همچنین استفاده‌ی محدودتر از کاغذ و به تبع آن حفظ جنگل‌ها و محیط‌زیست، صنعت دیجیتال‌ سازی اسناد کاغذی پا گرفته ‌است. درکشورما نیز در سال‌های اخیر نیاز به ساخت اسناد دیجیتال مطابق با استانداردهای جهانی احساس شد و گروه تفکر خلاق آزیریس در این راستا با دارا بودن بیش از بیست سال تجربه در قالب شرکت های ارائه دهنده‌ی خدمات دیجیتال‌سازی، تحقیق و توسعه و تولید تجهیزات اسکن، تصویر برداری و دیجیتال سازی منابع، یکی از بزرگترین‌ها و از پیشگامان بوده ‌است. تجربه‌ی دیجیتال‌سازی میلیون ها برگ سند، مجلد وکتاب توسط اسکنر‌ها و تجهیزات دیجیتال‌سازی تولید شده در مجموعه‌ی ما، درمراکزی مثل سازمان ثبت‌احوال، سازمان ثبت‌اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شهرداری ها،کتابخانه‌هاو... درپایتخت و مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و حتی خارج از کشور وکسب تقدیرنامه‌ها و رتبه‌های متعدد از سازمان‌های مختلف و تولید نرم‌افزارهای مرتبط با کار اسکن اسناد و کتب و ثبت اختراعات متعدد در زمینه‌ی سخت‌افزار اسکن و تولید اسکنرهای تخصصی با دقت و سرعت و قدرت بالا و قیمت رقابتی در مقایسه با محصولات مشابه خارجی، تنهاگوشه‌ای از افتخارات گروه آزیریس است. استفاده از نیروهای متخصص و ارائه‌ی خدمات برخط و خدمات پس از فروش و تأمین قطعات و رعایت امنیت اطلاعات و استانداردها در زمینه‌ی اسکن، از ویژگی‌های مجموعه‌ی ماست. گروه تفکر خلاق آزیریس ارتقای روزبه‌روز سامانه‌های اسکن را ،چه درنرم‌افزار و چه در سخت‌افزار، از اهم وظایف خود می‌داند و تا به امروز هم به همین سیاق عملکرده ‌است.